skolica logo

Google play

VJEŽBE SŠ

Latinski jezik - Latinske izreke, prijevod i pisanje, priprema za test2. dio (2.r. SŠ)

Latinski jezik - Latinske izreke, prijevod i pisanje, priprema za test2. dio (2.r. SŠ)

Vježba za učenje i ponavljanje latinskog jezika - Latinske izreke, prijevod i pisanje - priprema za test (2.r. SŠ)

Vježbe koje pomažu učenju napamet - latinski jezik

 

 

1. vježba - Latinske izreke, prijevod i pisanje

U prazna polja unesite odgovarajući prijevod na latinskom jeziku te autora u predviđeno polje ukoliko se traži.
Točnost odgovora provjerite klikom na plavi kružić s bijelom strelicom dolje desno.

Rješenja možete pronaći na dnu stranice.

 

2. vježba - Latinske izreke, prijevod i pisanje

U prazna polja unesite odgovarajući prijevod na latinskom jeziku te autora u predviđeno polje ukoliko se traži.
Točnost odgovora provjerite klikom na plavi kružić s bijelom strelicom dolje desno.

Rješenja možete pronaći na dnu stranice.

 

3. vježba - Latinske izreke, prijevod i pisanje

U prazna polja unesite odgovarajući prijevod na latinskom jeziku te autora u predviđeno polje ukoliko se traži.
Točnost odgovora provjerite klikom na plavi kružić s bijelom strelicom dolje desno.

Rješenja možete pronaći na dnu stranice.

 

4. vježba - Latinske izreke, prijevod i pisanje

U prazna polja unesite odgovarajući prijevod na latinskom jeziku te autora u predviđeno polje ukoliko se traži.
Točnost odgovora provjerite klikom na plavi kružić s bijelom strelicom dolje desno.

Rješenja možete pronaći na dnu stranice. 

 

5. vježba - Latinske izreke, prijevod i pisanje

U prazna polja unesite odgovarajući prijevod na latinskom jeziku te autora u predviđeno polje ukoliko se traži.
Točnost odgovora provjerite klikom na plavi kružić s bijelom strelicom dolje desno.

Rješenja možete pronaći na dnu stranice. 

 

6. vježba - Latinske izreke, prijevod i pisanje

U prazna polja unesite odgovarajući prijevod na latinskom jeziku te autora u predviđeno polje ukoliko se traži.
Točnost odgovora provjerite klikom na plavi kružić s bijelom strelicom dolje desno.

Rješenja možete pronaći na dnu stranice.

 

Latinske izreke - rješenja

1. Alea iacta est. Kocka je bačena. - autor: Cezar

2. Avaritia omnia vitia habet. Lakomost ima sve mane. - autor: Marko Porcije Katon

3. Ave Caesar, morituri te salutant. Zdravo, Cezare, pozdravljaju te oni koji će umrijeti.

4. Cui placet alterius, sua est odiosa sors. Komu se svida tuđe, njegova sudbina je mrska. - autor: Horacije

5. Dignum laude virum Musa vetat mori. Muza zabranjuje umrijeti mužu dostojnu hvale. - Horacije

6. Donec eris sospes, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris. Dok budeš sretan, imat ćeš mnogo prijatelja, kad dodu teška vremena, bit ćeš sam. – autor: Ovidije

7. E duobus malis minus eligere oportet. Od dva zla treba izabrati manje. – autor: Ciceron

8. Estote prudentes sicut serpentes et simplices ut columbae! Budite razboriti kao zmije i jednostavni kao golubovi. – autor: Isus

9. Fiat iustitia, pereat mundus! Neka bude pravde, pa makar i svijet propao!

10. Forma bonum fragile est. Ljepota je krhko dobro. – autor: Ovidije

11. Forsan et haec meminisse iuvabit. Možda će goditi i ovog se sjetiti. – autor: Vergitlije

12. Homo sum; nihil humani a me alienum puto. Čovjek sam; ništa Ijudsko nije mi strano. – autor: Terencije

13. Ibis redibis numquam in bello peribis. Ići ćeš, vratit ćeš se, nikada nećeš

poginuti u ratu. Ići ćeš, nikada se nećeš vratiti, poginut ćeš u ratu. – autor: Pitija

14. In te, Domine, speravi. U tebe se, Gospodine, pouzdah.

15. ls amicus est, qui in re dubia te adiuvat. Prijatelj je onaj koji ti pomaže u nesreći. – autor: Plaut

16. Loqui ignorabit, qui tacere nescit. Neće znati govoriti onaj koji ne zna šutjeti.

17. Nihil agenti dies longus est. Onomu koji ne radi ništa dan je dug.

18. Obliti privatorum publica curate! Zaboravivši na privatno brinite se za javno!

19. Omnia mutantur, nihil interit. Sve se mijenja, ništa ne propada.

20. Parce mihi, Domine, quia Dalmata sum! Oprosti mi, Gospodine, što sam

Dalmatinac! – autor: Sv. Jeronim

21. Pollice verso. Palcem prema dolje.

22. Qualis vir, talis oratio. Kakav čovjek, takav govor. – autor: Seneka

23. Qui tacet, consentire videtur. Tko šuti, čini se da se slaže.

24. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. Štogod da je to, bojim se Danajaca i kad darove nose. -autor: (Laokoont, trojanski svećenik)

25. Quisque faber fortunae suae est. Svatko je kovač svoje sreće. (Marko Porcije Katon)

26. Quo vadis, Domine? Eo Romam iterum crucifigi. Kamo ideš, Gospodine? Idem u Rim po drugi put biti razapet.

27. Quod licet lovi, non licet bovi. Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.

28. Saxa loquuntur. Kamenje govori.

29. Sic itur ad astra. Tako se ide do zvijezda.

30. Sine doctrina vita est mortis imago. Bez učenja život je slika smrti.

31. Scio me nihil scire. Znam da ništa ne znam. – autor: Sokrat

32. Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam. Ti si Petar (stijena) i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju.

33. Utrumque horum vitium est — aut omnibus credere aut nulli. I jedno i drugo od ovoga je pogrešno — ili vjerovati svima ili nikome. – autor: Seneka

34. Veni, vidi, vici. Dođoh, vidjeh, pobijedih. – autor: Cezar

35. Omnia mea mecum porto. Sve svoje nosim sa sobom. – autor: Sokrat

36. Verae amicitiae aeternae sunt. Prava prijateljstva su vječna.

37. Lacrimae nobis deerunt, ante quam causae doloris. Suze će nama nedostajati prije nego uzroci boli. – autor: Seneka

38. Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. Upada u Scilu tko želi izbjeći Haribdu.

39. Ecce homo. Evo čovjeka.

40. Fiat voluntas tua! Budi volja tvoja!

41. Pulsate et aperietur vobis! Kucajte i otvorit će vam se!

42. Sanguis martyrum, semen christianorum. Krv mučenika, sjeme kršćana.

43. Credo ut intelligam, intelligo ut credam. Vjerujem da bih razumio, razumijem da bih vjerovao. – autor: Sv. Augustin