skolica logo

Google play

Geografija, 5. razred osnovne škole

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Uvod u povijest; Razdoblja prošlosti ljudi

Uvod u povijest; Razdoblja prošlosti ljudi

Vježbe za ponavljanje za test -Uvod u povijest; Razdoblja prošlosti ljudi  - povijest, 1. razred SŠ

1. vježba / kviz.

 Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Poveži.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Spoji.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1.  vježba:

Što je povijest?  - znanost koja istražuje i dokazuje prošlost ljudi od najstarijih vremena do danas

2. Pomoću čega znanost istražuje i dokazuje povijesna zbivanja? - pomoću povijesnih izvora

3. Koje vrste povijesnih izvora (vrela) postoje? - materijalni, pisani, slikovni, zvukovni, usmena predaja, informatički

4. Navedi razdoblja u prošlosti ljudi? - prapovijest, stari vijek, srednji vijek, novi vijek, suvremeno doba

5. Kada počinje prapovijest? - 4 milijuna godina pr. Kr. (nastankom čovjeka)

6. Kada počinje stari vijek? - oko 3500 godina pr. Kr. otkrićem pisma

7. Kada počinje srednji vijek? - 476. g. od propasti Zapadnog Rimskog Carstva do otkrića Amerike

8. Kada počinje novi vijek? - 1492. g. otkrićem Amerike

9. Kada počinje suvremeno doba? - 1918. g., posljednjih stotinjak godina