skolica logo

Google play

Grci i njihove kolonije, slijepa karta, +pdf nastavni listić za ispis (Grčki svijet, 5. razred)

Grci i njihove kolonije, slijepa karta, +pdf nastavni listić za ispis  (Grčki svijet, 5. razred)

Vježbe za jednostavnije i zabavnije učenje i ponavljanje gradova iz povijesti  za ispit - Grci i njihove kolonije + pdf nastavni listić za ispis (Grčki svijet, 5. razred)

1. vježba / kviz.

Krećite se do mjesta s točnim odgovorom, izbjegavajući neprijatelje.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Slijepa karta / snalaženje na karti 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba

 1. Što je polis? - grad država u antičkoj Grčkoj

2. Koji je bio glavni izvor bogatstva u grčkim polisima? - obradiva zemlja

3. Koja su tri razloga zbog kojeg su Grci započeli kolonizaciju?  - potraga za obradivom zemljom, želja za osvajanjem novih tržišta, strah od dužničkog ropstva

4. U kojem razdoblju Grci osnivaju kolonije? - od 8. do 4. st. pr. Kr.

5. Gdje Grci osnivaju kolonije? - po čitavom Sredozemlju, po obalama Crnog mora, po zapadnoj obali Male Azije

6. Oko koliko kolonija su osnovali Grci? - oko 1500

7. Zbog čega su u kolonijama bila prisutna snažna grčka obilježja? - zbog prevlasti grčkog jezika i kulture

8. Odaberi dokaze koji pokazuju da su grčke kolonije bile u uskoj vezi s gradovima osnivačima i ostatkom grčkog svijeta.

bili su aktivni članovi grčkog svijeta

- kolonije su slale svoje predstavnike na velika sportska natjecanja

- u slučaju ratova kolonije su bile dužne pružiti pomoć

- mogle su tražiti pomoć od svojih osnivača

9. Koja je bila najvažnija  posljedica širenja grčke kolonizacije? - razmjena ideja i širenje kultura, osobito pisma

 

 

3. vježba

slijepa karta grcke i fenicke kolonije

Ostale vježbe - povijest 5. razred

Više