skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Grčka - zemlja polisa +slijepa karta +pdf nastavni listić za ispis (Grčki svijet, 5. razred)

Grčka - zemlja polisa +slijepa karta +pdf nastavni listić za ispis  (Grčki svijet, 5. razred)

Vježbe za jednostavnije i zabavnije učenje i ponavljanje gradova iz povijesti  za ispit - Grčka - zemlja polisa +slijepa karta +pdf nastavni listić za ispis (Grčki svijet, 5. razred)

1. vježba / kviz.

Odaberite jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Poredajte stanovnike polisa od najutjecajnih do onih koji su bili na dnu društvene ljestvice.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Snalaženje na karti / Slijepa karta

Doseljavanje Grka

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Riješite križaljku.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Povuci i smjesti riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

 

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1.  i 5. vježba

1. Gdje se nalazila Stara Grčka? - na jugoistoku Europe

2. Grčka civilizacija nam je važna zato jer su imali pismo.

3. Tijekom kojeg stoljeća prostor današnje Grčke naseljavaju novi narodi? - tijekom 13. st. pr. Kr.

4. Od kada do kada je trajalo "mračno doba"? - 1000. - 750. god. pr. Kr.

5. Zašto razdoblje od 1000. - 750. god. pr. Kr. nazivamo "mračno doba"? - zato jer iz tog razdoblja ima malo povijesnih izvora i mnogi su gradovi bili uništeni

6. Koji su narodi naselili područja današnje Grčke? - Jonjani, Eoljani, Dorani

7. Odakle u 13. st. pr. Kr. pristižu novi narodi na prostor današnje Grčke? - sa sjevera, preko Balkanskog poluotoka

8. Koji je narod stigao na Peloponez i potisnuo Ahejce? - Dorani

9. Tko su bili Ahejci? - nositelji mikenske civilizacije

10. Koji je narod zauzeo priobalni prostor Male Azije? - Jonjani (grčko pleme)

11. Koji su prostor nastanili Eoljani? - sjever Grčke

12. U kojoj se priči spominju i sačuvane su seobe? - u priči o Trojanskom ratu u epu Ilijada

13. Tko je autor Ilijade i Odiseje? - Homer, grčki pjesnik

14. Homer je bio slijep.

15. O čemu govori Ilijada? - opisan je rat između Grka i stanovnika grada Troje

16. O čemu govori Odiseja? - o lutanju junaka Odiseja i načinu na koji je osvojena Troja

17. Koji je drugi naziv za Troju? - Ili

18. U kojoj godini ratovanja Grci osvajaju Troju? - u 10. godini

19. Pomoću čega Grci osvajaju Troju? - velikog drvenog konja

20. Što su polisi? - gradovi države u antičkoj Grčkoj

21. Što je imao svaki polis? - agoru, akropolu

22. Što je agora? - trg u nizini namijenjen susretu ljudi i razmjeni robe

23. Što je akropola? - utvrda na uzvisini

24. Što su obuhvaćali polisi? - prostor grada ograđenog zidinama , poljoprivredna zemljišta koja su mu pripadala

25. Zašto Grci nisu stvorili jedinstvenu državu? - zbog planinskog reljefa, zbog ograničenih prostora plodne zemlje

26. Tko su bili stanovnici polisa? - građani, stranci, robovi

27. Tko su bili građani polisa? - osobe čija su oba roditelja bili slobodni ljudi rođeni u određenom polisu

28. Tko je bio na vrhu društva? - aristokrati

29. Tko su bili aristokrati? - bogati muškarci koji su držali vlast u gradu

30. Što su posjedovali aristokrati? - oružje, konje, najbolju zemlju u polisu

31. Jesu li žene mogle sudjelovati u političkom životu? - ne

32. Koja je bila glavna zadaća žena? - briga o kućanstvu i odgoj djece

33. Odaberi obilježja stranaca u polisu. - stanovnici polisa rođeni izvan granica samog polisa, plaćali su veće poreze, nisu smjeli posjedovati zemlju, nisu imali pravo glasa

34. Tko se nalazio na dnu društva? - robovi

35. Odabri obilježja robova. - radili su na poljima i u rudnicima, uglavnom ratni zarobljenici

36. Osim agore i akropole, koje su se još građevine gradile u polisima? - hramovi, kazališta, gimnaziji

37. Što je gimnazij? - mjesto za tjelovježbu

38. Od čega se sastojao gimnazij? - vježalbišta, trkališta, sporednih zgrada

 

2. vježba

1. ARISTOKRATI

2. SLOBODNI LJUDI

3. OBRTNICI I TRGOVCI

4. ŽENE

5. STRANCI

6. ROBOVI

 

3. vježba

deseljenje grka1

 

 4. vježba

1. narod koji je stigao na Peloponez i potisnuo Ahejce - DORANI

2. narod koji je zauzeo priobalni prostor Male Azije - JONJANI

3. narod koji je nastanio sjever Grčke - EOLJANI

4. autor Ilijade i Odiseje - HOMER

5. drugi naziv za Troju - ILI

6. drvena životinja pomoću koje su Grci porazili Troju - KONJ

7. trg u nizini namijenjen susretu ljudi i razmjeni robe - AGORA

8. utvrda na uzvisini - AKROPOLA

9. bili su na vrhu društva u polisima - ARISTOKRATI

10. nalazili su se na dnu društvene ljestvice - ROBOVI

11.  mjesto za tjelovježbu - GIMNAZIJ

12. Homerovo djelo u kojem je opisan rat između Grka i stanovnika grada Troje - ILIJADA

13. Homerovo djelo koje govori o lutanju junaka Odiseja i načinu na koji je osvojena Troja - ODISEJA

 

6. vježba

Trojanski rat - Predaja o opsadi grada Troje / Trojanski konj

desetoj godina ratovanja Grci su povukli brodove, odnosno odglumili da se povlače i ostavili velikog drvenog konja ispred Troje.

Trojanci su mislili da se Grci stvarno povlače i da su u žurbi ostavili dio svojih stvari pa tako i tog velikog drvenog konja.

Trojanci su slavili i konja su uvukli u grad. U konju se nalazio Odisej s ratnicima i strpljivo su čekali povoljan trenutak kada će izaći iz konja. Trojanci su slavili čitavu noć i kada su svi zaspali, Odisej i ratnici izašli su iz konja te otvorili vrata Troje kako bi ostale vojnike pustili u grad i porazili su Troju.

 

 

 

 

 

Ostale vježbe - povijest 5. razred

Više