skolica logo

Google play

Uzroci i povod grčko-perzijskim ratovima - Grčki svijet (5.r.)

Uzroci i povod grčko-perzijskim ratovima - Grčki svijet (5.r.)

Kada i gdje se počela uzdizati nova, snažna država Perzija? Čime su ovladali Perzijanci osvojivši prostor Male Azije? Kako se zvao perzijski kralj kojemu su osvojeni grčki polisi priznali vlast? Koje je prednosti grčkim trgovcima i obrtnicima omogućio dolazak pod perzijsku vlast? ...

 Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Ostale vježbe - povijest 5. razred

Više