skolica logo

Google play

Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa (6.r.)

Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa (6.r.)

Povijest (šesti razred). Ponavljanje gradiva iz povijesti igricom Tko želi biti milijunaš.

Koja se godina  računa kao početak srednjeg vijeka? Koja se godina smatra krajem srednjeg vijeka? Što je otkriveno 1492. godine? Koliko dugo je trajao srednji vijek? Što je mračno doba?...

1. vježba / kviz.

Odabri točan odgovor.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. i 2. vježba:

 1. Koja se godina računa kao početak srednjeg vijeka? – 476. g.
 2. Kada je propalo Zapadno Rimsko Carstvo? – 476. g.
 3. Kojim događajem započinje srednji vijek? - Propašću Zapadnog Rimskog Carstva.
 4. Koja se godina smatra krajem srednjeg vijeka? – 1492. g.
 5. Što je otkriveno 1492. godine? - Kolumbo je otkrio Amerika.
 6. Koji se događaj zbio završetkom srednjeg vijeka? - Otkriće Amerike.
 7. Koliko je dugo trajao srednji vijek? - Približno 1000 godina.
 8. Na koja dva razdoblja dijelimo srednji vijek? - Na rani i kasni srednji vijek.
 9. U kojem stoljeću završava rani srednji vijek, a počinje kasni srednji vijek? - 11. stoljeću.
 10. Kako se još nazivao srednji vijek zbog svojeg negativnog značenja? - Mračno doba.
 11. Tko je promicao mišljenje da je srednji vijek bio mračno razdoblje. - Protivnici papinstva i vjera.
 12. Je li uistinu postojao mračni srednji vijek? – ne
 13. Kakvo je uistinu bilo razdoblje srednjeg vijeka? - Razdoblje nastanka prvih škola i sveučilišta, širenje pismenosti, izniman napredak gospodarstva...
 14. Temelji čega su položeni u srednjem vijeku? - Temelji današnje Europe.
 15. Gdje se nalazi prostor "vrata naroda"? - Između Urala i Kaspijskog jezera.
 16. Kako je srednji vijek stekao naziv "mračno doba"? - Promicanjem samo negativnih pojava srednjeg vijeka - ratova, nasilja, epidemija...
 17. Kada su Huni prošli kroz "vrata naroda"? - 375. g.
 18. Kako je pokrenuta Velika seoba naroda? - Dio Germana bježao je pred Hunima koji su naletjeli na njih.
 19. Kako je izgledala Velika seoba naroda? - Narodi su bježali pred drugim narodima koji su ih progonili kako bi pronašli sigurno utočište.
 20. Kada su se Huni pokrenuli iz središnje Azije prema zapadu? - U drugoj polovini 4. stoljeća.
 21. Kojeg su podrijetla bili Huni? - Huni su bili narod mongolskog podrijetla.
 22. Kako se zvao vođa Huna sredinom 5. stoljeća kada su se smjestili u Panoniji? - Atila.
 23. Gdje su se Huni smjestili sredinom 5. stoljeća? - U Panoniju.
 24. Čime su se bavili Huni kada su se smjestili u Panoniji? - Pljačkanjem zapadne Europe.
 25. Stvaranje čega je prouzročila Velika seoba naroda? - Početka stvaranja srednjovjekovne Europe.
 26. Što su bila rimsko-germanska kraljevstva? - Nove germanske države koje su počivale na rimskim temeljima.
 27. Kako je živjelo rimsko i germansko stanovništvo u rimsko-germanskim kraljevstvima? - Živjeli su zajedno, međusobno se ženili i za sve je vrijedio isti zakon.
 28. Gdje je otprije bilo, a i nadalje ostalo središte gospodarstva do 8. stoljeća? - Na Sredozemlju.
 29. U kojem stoljeću je središte političkog života sa Sredozemlja premješteno u unutrašnjost Europe? - U 8. stoljeću.
 30. Zašto je u 8. stoljeću središte političkog života premješteno u unutrašnjost Europe? - Zbog islamskih osvajanja.
 31. Od kojeg do kojeg je stoljeća trajala Velika seoba naroda? -  od 4. - 8. st.

Ostale vježbe - povijest 6. razred