skolica logo

Google play

Priroda nas okružuje - priroda, 5. razred, + test u pdf formatu za ispis

Priroda nas okružuje - priroda, 5. razred, + test u pdf formatu za ispis

Vježba za ponavljanje za test - Priroda nas okružuje - priroda, 5. razred

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Pravilno razvrstaj živu i neživu prirodu.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Po redu posloži korake znanstvenog istraživanja.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Vježba za lakše učenje novih pojmova.

Riješi križaljku.


RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba:

 

1. Što je priroda? - Priroda je sve što nas okružuje, a nastalo je prirodnim putem.

 2. Kako dijelimo prirodu? - na živu i neživu

3. Živu prirodu čine živa bića: biljke, životinje, alge, bakterije, gljive

4. Po čemu se neživa priroda razlikuje od živih bića? - Po tome jer nema njihove osobine.

5. Jesu li živa i neživa priroda međusobno povezane? - da

6. Što iz nežive prirode živa bića svakodnevno koriste za život? - svjetlost, vodu, zrak, toplinu Sunca

7. Kako se naziva područje na kojem živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe? - stanište

8. Živa bića prilagodila su se staništu. - točno

9. Kako se nazivaju znanstvenici koji proučavaju prirodu? - prirodoznanstvenici

10. Što proučavaju prirodne znanosti? - živu i neživu prirodu

11. Koja znanost istražuje sastav i promjene tvari? - kemija

12. Koja znanost proučava živa bića? - biologija

13. Koja znanost proučava energiju i tvari, međudjelovanja te gibanja u prostoru i vremenu? - fizika

14. Koje znanosti proučavaju građu i promjene planeta Zemlje? - geologija i geofizika

15. Kako znanstvenici stječu nove spoznaje o prirodi? - promatranjem prirode, postavljaju istraživačko pitanje, izvođenjem pokusa, predlažu objašnjenje opažene promjene ili pojave

 

2. vježba

ŽIVA PRIRODA: bakterije, alge, gljive, biljke, čovjek, životinje

NEŽIVA PRIRODA: Sunce, zrak, stijene, tlo, voda

 

3. vježba

1. Promatranje prirode

2. Istraživačko pitanje

3. Pretpostavka (hipoteza)

4. Prikupljanje podataka

5. Analiza i prikaz podataka

6. Izvođenje zaključka

 

 4. vježba

1. područje na kojem živa bića žive i zadovoljavaju svoje životne potrebe - stanište

2. Kako se nazivaju znanstvenici koji proučavaju prirodu? - prirodoznanstvenici

3. Koja znanost istražuje sastav i promjene tvari? - kemija

4. Koja znanost proučava živa bića? - biologija

5. Koja znanost proučava energiju i tvari, međudjelovanja te gibanja u prostoru i vremenu? - fizika

Ostale vježbe - priroda 5. razred