skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija iz gradiva osnovne škole na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i slo

Zrak (1) - plinoviti Zemljin omotač (priroda, 5. razred)

Zrak (1) - plinoviti Zemljin omotač (priroda, 5. razred)

Vježba za ponavljanje za test - Zrak - plinoviti Zemljin omotač - priroda, 5. razred

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

3. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

4. vježba / kviz.

Prođite kroz točne, a izbjegnite netočne odgovore. Uživajte u igri i vježbi!

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

5. vježba / kviz.

Riješite križaljku.

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

6. vježba / kviz.

Testirajte se pomoću kartica s pitanjima na licu i odgovorima na naličju kartice.

RJEŠENJA

Ovdje možeš vidjeti rješenja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Rješenja vježbi:

 

1. vježba i 6. vježba (od 1. - 18. pitanja):

 1. Što je atmosfera? - Zračni omotač kojim je okružen naš planet Zemlja.
 2. Od čega atmosfera štiti Zemlju? - Od štetnog Sunčeva zračenja. Od prekomjernog zagrijavanja danju i hlađenja noću.
 3. Što nam omogućuje atmosfera štiteći Zemlju? - Omogućuje život na Zemlji.
 4. Kako dijelimo atmosferu? - Na više slojeva.
 5. Koliki se udio  se zraka nalazi u sloju atmosfere najbližem površini Zemlje? - Oko 90%
 6. Na što utječe oko 90% zraka u sloju najbližem Zemlji. - Utječe na gustoću zraka koja je u tom sloju najveća.
 7. Zbog čega je još jako važan sloj najbliži Zemlji? - Najvažniji je za život živih bića.
 8. Što je zrak? - Tvar bez boje i mirisa u plinovitom agregacijskom stanju.
 9. Zašto kažemo da je zrak smjesa različitih plinova? - Zato jer se sastoji od dušika, kisika i ostalih plinova među kojima je i ugljikov dioksid.
 10. Koji je točan omjer udjela pojedinih plinova u zraku? - 78% dušik, 21% kisik, 1% ugljikov dioksid i ostali plinovi
 11. Što se još nalazi u zraku osim plinova? - Vodena para.
 12. Koliki je udio vodene pare u zraku? - Njezin udio je promjenjiv i ovisi o vremenskim prilikama.
 13. Što je vodena para? - Voda u plinovitom agregacijskom stanju.
 14. Što se dešava s vodenom parom prilikom hlađenja? - Vodena para postaje vidljiva jer iz plinovitog agregacijskog stanja prelazi u tekuće.
 15. Što nam dokazuje da vodena para prilikom hlađenja prelazi u tekuće stanje? – Jutarnja rosa, oblaci, orošena stijenka boce izvađene iz hladnjaka itd.
 16. Imaju li čestice zraka određenu masu? – Da.
 17. Zašto se čestice zraka brzo kreću i zauzimaju sav volumen? - Zato jer je zrak u plinovitom agregacijskom stanju.
 18. Ima li zrak promjenjiv oblik i volumen? – Da.

 

 2. vježba i 6. vježba (od 19. - 37. pitanja):

 

 

 1. Zašto je zrak nužan? - Zrak je nužan za život većine živih bića.
 2. Koliko čovjek može izdržati bez hrane? - Jedan do dva tjedna.
 3. Koliko čovjek može izdržati bez vode? - Dva do tri dana.
 4. Koliko čovjek može izdržati bez zraka? - Samo nekoliko minuta.
 5. Koji je najvažniji sastojak zraka za preživljavanje živih bića? – Kisik
 6. Zašto je organizmima potreban kisik? - Za disanje.
 7. Osim ljudi i životinja, dišu li i ostala živa bića? - Da, ali disanje nije primjetno kao kod ljudi i životinja.
 8. Dišu li živa bića i danju i noću? – Da.
 9. Koji plin disanjem živa bića udišu, a koji izdišu? - Udišu zrak bogat kisikom, a izdišu zrak bogat ugljikovim dioksidom.
 10. Tko proizvodi kisik koji živa bića koriste za disanje? - Biljke.
 11. Zašto parkove nazivamo plućima grada? - Zato jer u njima raste mnogo biljaka koje proizvode puno kisika potrebnog živim bićima za disanje.
 12. Tko zrak obogaćuje kisikom? – Biljke i alge.
 13. Koji plin omogućuje gorenje? – Kisik.
 14. Zašto je organizmu potreban kisik? - Udahnuti kisik potreban je kako bi se iz hrane oslobodila energija nužna za životne procese i zagrijavanje tijela.
 15. Zašto je za gorenje potreban kisik? - Kisik je potreban kako bi se iz tvari koja gori oslobodila svjetlosna energija i toplina.
 16. Koje su osobine kisika prilikom gorenja? – Podržava gorenje, ne gori.
 17. Jesu li disanje i gorenje slični procesi? – Da.
 18. Zašto su disanje i gorenje slični? - Jer je za jedan i drugi proces potreban kisik i gorivo te dolazi do oslobađanja energije i ugljičnog dioksida.
 19. Može li kisik štetno utjecati na čovjeka i okoliš? - Može jer u slučaju požara podržava gorenje.
 20. Kako mogu nastati požari? - Ljudskom nepažnjom ili lošom namjerom.

 

 

3. vježba i 6. vježba (od 38. - 45. pitanja):

  

 1. Što je još prirodno raspršeno u zraku osim plinova? - Mnogobrojne mikroskopski sitne čestice.
 2. U kojim agregacijskim stanjima su sitne mikroskopske čestice raspršene u zraku? – krutom, tekućem
 3. Označi mikroskopske čestice koje mogu biti raspršene u zraku. - čestice prašine, pelud biljaka, kristalići morske soli, kapljice vode
 4. Utječe li čovjek svojim djelovanjem na sastav i kvalitetu zraka? – da
 5. Koji su najčešći onečišćivači zraka? – promet, industrija
 6. Kako promet i industrija onečišćuju zrak? - ispuštanjem čađe i otrovnih plinova u zrak
 7. Mogu li štetne tvari onečistiti zrak daleko od izvora onečišćenja? Kako? – mogu, vjetar ih može nositi na velike udaljenosti
 8. Kako onečišćenje zraka utječe na čovjeka? - onečišćenje zraka loše utječe na zdravlje čovjeka

 

4. vježba

 1. Čime je okružen planet Zemlja? - Zračnim omotačem atmosferom.

2. Od čega nas atmosfera štiti? - Od štetnog Sunčevoga zračenja. Od prekomjerenoga zagrijavanja danju ili hlađenja noću.

3. U kojem se sloju atmosfere nalazi najveća količina zraka (90%) ? - Sloju najbližem Zemlji.

4. Što je zrak? - Tvar bez boje i mirisa.

5. U kojem je agregacijskom stanju zrak? - U plinovitom (ima masu, nema stalan oblik i volumen).

6. Koliko posto plinova ima u smjesi zraka? - kisika (21%), ugljikovog dioksida i ostalih plinova (1%) i dušika (78%)

7. O čemu ovisi udio vodene pare? - O vremenskim prilikama.

8. Kada vodena para postaje vidljiva? - Postaje vidljiva kada  hlađenjem prelazi u tekuće agregasijsko stanje)

9. Tko stvara kisik? - Biljke i alge.

10. Kisik podržava gorenje, ali ne gori.

11. Disanjem i gorenjem oslobađa se energija.

12. Kako nastaju požari? - Posljedica ljudske nepažnje ili prirodne pojave.

13. Koji su najčešći onečišćivači zraka? - Promet i industija.

 

5. vježba

1. Zračni omotač kojim je okružen naš planet Zemlja. - ATMOSFERA

2. Tvar bez boje i mirisa u plinovitom agregacijskom stanju. - ZRAK

3. Voda u plinovitom agregacijskom stanju. - VODENA PARA

4. Najvažniji sastojak zraka za preživljavanje živih bića - KISIK

5. Plin koji živa bića izdišu. - UGLJIKOV DIOKSID

6. Proizvode kisik koji živa bića koriste za disanje. - BILJKE

7. Proizvode kisik koji živa bića koriste za disanje (najveći broj ih živi u vodi). - ALGE

 

 

 

 

 

 

 

Ostale vježbe - priroda 5. razred