skolica logo

Google play

Onečišćenja - Odnos čovjeka i prirode (priroda 6. razred)

Onečišćenja - Odnos čovjeka i prirode (priroda 6. razred)

Kviz za lakše ponavljanje i učenje gradiva za ispit. Priroda, 6. razred - Onečišćenje voda; Onečišćenja tla; Svjetlosno onečišćenje; Onečišćenje bukom  (Odnos čovjeka i prirode).

1. vježba / kviz.

U vježbi se nalaze  ponuđeni odgovori. Tvoj zadatak je odabrati jedan ili više točnih odgovora.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja u kvizu:

Zašto čovjek uništava obalna staništa? Čime sve čovjek onečišćuje vode? Zašto su naftne platforme i tankeri stalna ekološka prijetnja morskim staništima? Koja je posljedica izlijevanja deterdženata i drugih sredstava za pranje u prirodne vode? Što su balastne vode? Kako balastne vode mogu biti uzrok onečišćenja mora? Zašto je plastični otpad opasan za vodene organizme? Čime čovjek zagađuje tlo? Zašto su umjetna gnojiva i pesticidi štetni za tlo? Mogu li štetne tvari iz umjetnih gnojiva i pesticida onečistiti i prirodne vode? Zašto su odlagališta i divlje odlagališta otpada štetna za tlo? Što je svjetlosno onečišćenje? Koja je posljedica povećane osvijetljenosti neba tijekom noći? Kako poremećaj prirodnog ciklusa izmjene dana i noći utječe na živa bića? Postoji li onečišćenje bukom? Što je onečišćenje bukom? Kako onečišćenje bukom utječe na živa bića? Zašto životinje izbjegavaju ili napuštaju staništa s prejakom bukom? Koja je posljedica izbjegavanja ili napuštanja staništa s prejakom bukom? Što se radi kako bi se smanjile posljedice djelovanja buke? Kako drvoredi mogu pomoći u smanjenju buke?

Ostale vježbe - priroda 6. razred