skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

PRIMORSKI ZAVIČAJ (priroda 3. razred)

PRIMORSKI ZAVIČAJ (priroda 3. razred)

Zabavno ponavljanje gradiva iz prirode za 3. razred.

Lekcija  - Primorski zavičaj

 

 

 

Gdje se u Hrvatskoj prostire primorski zavičaj? Što čini primorski zavičaj? Gdje se ulijevaju primorske rijeke? Ima li u primorskom zavičaju puno naselja? Gdje su smještena naselja u primorskom zavičaju? Kako izgleda većina naselja?  Što se nalazi u u starim gradskim jezgrama? Gdje su izgrađene novije kuće i hoteli? Kako izgledaju sela u krajevima udaljenijim od mora? Čime su naselja povezana? Kako se s otoka dolazi na kopno? Čime su neki otoci povezani s kopnom?

Vježbu možeš preuzeti i u .pdf formatu na ovom linku:

PRIMORSKI ZAVIČAJ - ispit iz prirode i društva, treći razred

pdf

 Vježba u .pdf formatu.

1. vježba

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Nakon riješenog kviza, riješi  vježbu koja se nalazi ispod kviza.

2. vježba

Povuci i smjesti oznaku na odgovarajuće mjesto na karti.

3. vježba

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

PITANJA I ODGOVORI

1. vježba

Gdje se u Hrvatskoj prostire primorski zavičaj? - Uz Jadransko more.

Što čini primorski zavičaj? - more, otoci, obala, dijelovi unutrašnjosti

Gdje se ulijevaju primorske rijeke? - u more

Označi biljke koje možeš vidjeti u primorskom zavičaju. - smokva, maslina, lavanda, bor

Označi životinje koje možeš vidjeti u primorskom zavičaju. - galeb, hobotnica, čagalj, zubatac

Ima li u primorskom zavičaju puno naselja? - da

Gdje su smještena naselja u primorskom zavičaju? - uz samu obalu

Kako izgleda većina naselja? - imaju središnji trg, oko trga su poredane kamene kuće jedna do druge u uskim kamenim ulicama.

Što se nalazi u u starim gradskim jezgrama? - Brojni spomenici.

Gdje su izgrađene novije kuće i hoteli? - uz more

Kako izgledaju sela u krajevima udaljenijim od mora? - Mala su i raštrkana po padinama uzvisina.

Čime su naselja povezana? - prometnicama

Kako se s otoka dolazi na kopno? - brodovima

Čime su neki otoci povezani s kopnom? - mostovima

 

3. vježba

Mala su i raštrkana po padinama uzvisina. - Jadransko more

Kopno koje je sa sve četiri strane okruženo morem. - otok

Kopno koje je s tri strane okruženo morem. - poluotok

Kojem zavičaju pripadaju predjeli podalje od mora u kojima ima i većih uzvisina? - primorskom

Kakva su ljeta? - vruća i suha

Kakve su zime? - blage

Kiša je češća u... - u hladnom dijelu godine

Rijetka pojava. - snijeg

Kakve su rijeke? - kratke i utječu u more

Što prevladava od biljaka? (grmoliko bilje s tvrdim listovima) - vazdazelene šikare

Šume su rijetko... - očuvane

Što raste u priobalju? - vazdazeleno drveće

Kakvo je drveće podalje od obale? - listopadno

Gole kamenite površine s malo tla. - kamenjar

Posvuda se sadi... - vinova loza

Koje se domaće životinje uglavnom uzgajaju? - ovce i koze

 

Ostale vježbe - priroda i društvo 3. razred

Više