skolica logo

Google play

 

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Živi svijet - biljke (priroda 3. razred)

Živi svijet - biljke (priroda 3. razred)

Zabavno ponavljanje gradiva za ispit iz prirode za 3. razred.

Provjeri što sve znaš o živom svijetu biljaka.

Jesu li biljke živa bića? Što je sve biljkama potrebno za rast i razvoj? Koja obilježja živih bića imaju biljke?...

Riješi kviz. Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Nakon uspješno riješenog kvizi riješi još dvije vježbe koje se nalaze ispod kviza. Jedna od njih je i zabavna Memori.

Prepoznaješ li dijelove biljke? Riješi vježbu tako što ćeš kliknuti na "pribadaču" i odabrati točan odgovor.

 

Igraj memori i ponovi koju ulogu ima pojednini dio biljke.


Ostale vježbe - priroda i društvo 3. razred

Više