skolica logo

Google play

Živi svijet mora (priroda 3. razred)

Živi svijet mora (priroda 3. razred)

Zabavno ponavljanje gradiva iz prirode za 3. razred.

Lekcija  - Živi svijet mora (dvije vježbe)

 

 

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu. U vježbi se nalaze i ponuđeni odgovori. Tvoj zadatak je odabrati jedan ili više točnih odgovora.

Pitanja iz kviza:

Što je more? Kakvog je okusa more? Kako je na zemljovidu označena dubina mora? Zašto je more slano i pomalo gorkog okusa? Kako se naziva more uz hrvatsku obalu? Navedi neka živa bića koja žive u moru. Tko živi na morskom dnu? Navedi neke biljke koje rastu uz morsku obalu. Navedi neke životinje koje žive na morskoj obali. U kakvoj zajednici žive rak samac i moruzgva? U što se zavuče rak samac? Koga rak samac pričvrsti na napuštenu puževu kućicu u koju se zavukao? Zašto rak samac pričvrsti moruzgvu na puževu kućicu? Što rak omogućava moruzgvi? Kakve vrste plaža postoje na hrvatskoj obali?

1. vježba

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

 

Riješi još jednu vježbu koja se nalazi ispod.

2. vježba

Poveži živa bića sa skupinom kojoj pripadaju.

Ostale vježbe - priroda i društvo 3. razred

Više