skolica logo

Google play

Primorska Hrvatska - naselja i promet + snalaženje na slijepoj karti (gradovi, otoci i poluotoci) - 4. razred, PiD

Primorska Hrvatska - naselja i promet + snalaženje na slijepoj karti (gradovi, otoci i poluotoci) - 4. razred, PiD

Ponavljanje gradiva za ispit / test iz prirode i društva.  Primorska Hrvatska - naselja i promet + snalaženje na slijepoj karti (gradovi, otoci i poluotoci) - 4. razred, priroda i društvo

Image
Image
Image

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

 

Riješi i ostale vježbe koje se nalaze ispod.

2. vježba / kviz.

Snalaženje na karti

Gradovi Primorske Hrvatske - slijepa karta

 Naziv grada privuci kružiću na karti koji  ga označava. 

3. vježba / kviz.

Snalaženje na karti

Otoci i poluotoci Primorske Hrvatske - slijepa karta

 Naziv otoka ili poluotoka privuci kružiću na karti koji  ga označava. 

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja u kvizu:

Koji su dijelovi Primorske Hrvatske najgušće naseljeni? Gdje su se smjestila veća gradska naselja u Primorskoj Hrvatskoj? Nabroji neka najveća gradska središta Primorske Hrvatske. Kako izgledaju naselja u krajevima koji su udaljeniji od mora i na otocima? Kojim vrstama prometa su povezana naselja uzduž obale? Kojim je prometom Primorska Hrvatska povezana s ostalim hrvatskim krajevima? Koji gradovi Primorske Hrvatske imaju veće zračne luke? Koji je najveći grad u Dalmaciji i drugi po veličini u RH? Kako se zove najmanji grad na svijetu i gdje se nalazi? Koji je grad sjedište Splitsko-dalmatinske županije? Koji otoci s morske strane okružuju Split?

Ostale vježbe - priroda i društvo 4. razred

Više