skolica logo

Google play

Vježbe za školu - Tehnička kultura

Dizajniranje i dokumentiranje (5.r.)

Dizajniranje i dokumentiranje (5.r.)

Vježba za provjeru znanja iz tehničke kulture.

U praznim poljima sa spiska odaberi odgovarajuće riječi ili dijelove rečenica koje nedostaju.