skolica logo

Google play

Premium Školica oglasi

Nudim pomoć u izradi PowerPoint prezentacija  na području cijele Hrvatske. Dogovor online. Cijena ovisi o broju slajdova i složenosti izrade prezentac

Tko su proroci? - vjeronauk, 7. razred

Tko su proroci? - vjeronauk, 7. razred

Vježba za lakše ponavljanje i učenje gradiva za ispit.  - Tko su proroci? - vjeronauk, 7. razred

Image
Image
Image
Image

1. vježba / kviz.

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

 

2. vježba / kviz.

Povuci i smjesti stavku u odgovarajuću grupu.

3. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

4. vježba / kviz.

Spoji.

Ovdje možeš vidjeti pitanja i odgovore koji se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja u kvizu:

Tko su proroci? Kako dijelimo proroke? Tko je prvi i najveći prorok Starog zavjeta? Tko su stariji proroci? Kako dijelimo proroke pisce? Zašto se neki proroci nazivaju veliki, a drugi mali? Koliko ima velikih proroka? Tko su veliki proroci? Koliko ima malih proroka?

 

Odgovori u kvizu "umetni odgovarajuću riječ":

Prorok ILIJA - borac za vjeru u jednoga Boga

Pripada starijim prorocima. Naviješta Božju riječ u vrijeme podjele Izraelskog kraljevstva. Suprotstavlja se kralju Ahabu i kraljici Izabeli koji štuju poganske bogove Baala i Aštaru

 

Prorok IZAIJA - starozavjetni evanđelist

Pripada prorocima piscima - velikim prorocima . Njegovo ime znači "Jahve je spasenje". Djeluje u Južnom kraljevstvu (Judeji) u vrijeme kraljeva Ahaza i Ezekije. Poziva Izraelce da se pouzdaju u Boga, da se odreknu oholosti i idolopoklonstva. Naviješta dolazak Mesije.

 

MESIJA - Prevedeno na grčki KRIST, a na hrvatski POMAZANIK

Kralj kojega će Bog pomazati svojim Duhom da donese spasenje ljudima i navijesti Božje kraljevstvo na zemlji, kraljevstvo ljubavi, pravde, istine i mira.

 

Prorok JEREMIJA - patnik zbog istine

Pripada prorocima piscima - velikim prorocima. Djeluje u vrijeme kada je izraelski narod pokorio babilonski kralj Nabukodonasor. Nije se bojao reći istinu ni u najtežim trenutcima povijesti svojega naroda. Zbog toga su ga progonili, često mučili i zatvarali.

 

Prorok EZEKIEL - glasnik nade

Pripada prorocima piscima - velikim prorocima. Bio je svećenik. Zajedno s Izraelcima je odveden u babilonsko progonstvo 597. g. pr. Kr. Budi nadu u povratak u domovinu te naviješta sklapanje novog Saveza između Boga i Izraela.

 

Prorok DANIEL - snaga u ropstvu

Prorok Daniel je kraljevskog roda. Ime mu znači "Bog mi je sudac". Odveden je zajedno s Izraelcima u babilonsko progonstvo. Izabran je za službenika na kraljevskom dvoru. Tumači snove i ima noćna viđenja. Proriče propast Babilona. Naviješta dolazak Sina Čovječjega.

 

Prorok AMOS - borac za društvenu pravdu

Pripada prorocima piscima - malim prorocima. Ime mu znači "Nositelj". Djelovao je u Sjevernom kraljevstvu u vrijeme kralja Jeroboama II. U ime vjernosti Savezu ustao je u obranu siromašnih i potlačenih protiv bogataša i društvene nepravde.

 

Prorok HOŠEA - prorok vjernosti Bogu

Pripada prorocima piscima - malim prorocima. Ime mu znači "Gospodin spašava". Djelovao je u Sjevernom kraljevstvu u isto vrijeme kada i prorok Amos. Bio je neustrašiv borac za vjernost Savezu. U propovijedanju se koristi snažnim i lijepim pjesničkim slikama.

Ostale vježbe - vjeronauk 7. razred