Slike i rečenice (2.r)

Slike i rečenice (2.r)
Složi ispravnu rečenicu gledajući slike 1 i 2