Vježbe za lakše učenje i ponavljanje školskog gradiva - Školica NET

 

Tlo i biljni pokrov Hrvatske - geografija 6. razred

Tlo i biljni pokrov Hrvatske  - geografija 6. razred

Ponavljanje gradiva za ispit iz geografije. Lekcija  - Tlo i biljni pokrov Hrvatske - 6. razred.

Što su aluvijalna tla? Uz koje rijeke u Hrvatskoj su se razvila aluvijalna tla? Što je močvarna crnica? Gdje je raširena crnica? Koja su najraširenija tla u Panonskoj Hrvatskoj? Koji su glavni tipovi tla u Primorskoj Hrvatskoj? Gdje se pojavljuju podzoli? Koje područje Hrvatske se ističe s obzirom na pošumljenost? Koja šuma prevladava u Gorskoj Hrvatskoj? Zašto šume hrasta lužnjaka u Slavoniji više nisu tako rasprostranjene kao nekada? Koje šume su raširene na ocjeditim podbrđima Panonske Hrvatske? Koji se prirodni biljni pokrov nalazi u priobalnom području? Gdje nalazimo šume alepskoga bora? Koja se šuma može naći na višim dijelovima na toplom jugu? Koje šume su bile raširene u unutrašnjosti Primorske Hrvatske, ali su zbog ispaše, sječe i požara dijelom pretvorene u šikaru i kamenjar?

Odaberi jedan ili više točnih odgovora. Ispravnost odgovora provjeri klikom na plavi kružić s bijelom kvačicom dole desno.

Ostale vježbe - geografija 6. razred

emsisoft antivirus

 

 

Think About priroda2