Vježbe za lakše učenje i ponavljanje školskog gradiva - Školica NET

 

Europska unija i njezina uloga u svijetu - 7. razred, geografija

Europska unija i njezina uloga u svijetu - 7. razred, geografija

Vježba za lakše učenje i ponavljanje gradiva za ispit. Geografija, 7. razred - Europska unija i njezina uloga u svijetu

Image

1. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja i odgovore koji se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja i odgovori u kvizu:

1. Kako se nazivao carinski savez Luksemburga, Belgije i Nizozemske, osnovan 1948. godine? - Benelux

2. Koja je integracija nastala 1951. godine kada je ugovor potpisan između Beneluxa, Francuske, bivše zapadne Njemačke i Italije? - Europska zajednica za ugljen i čelik

3. Koja je integracija nastala potpisivanjem Rimskih ugovora 1957. godine? - Europska ekonomska zajednica

4. Kako glasi skraćeni naziv za Europsku zajednicu za atomsku energiju? - EUROATOM

5. Koji se naziv od 1967. godine koristi za tri navedene osnovne zajednice? - Europska zajednica (EZ)

6. Koje su godine  članice Europske zajednice potpisale Ugovor o stvaranju Europske unije? - 1992. godine

7. U kojem gradu je potpisan ugovor o stvaranju Europske unije? Gdje se taj grad nalazi? - Maastricht, na jugoistoku Nizozemske

8. Koji su ciljevi osnivanja Europske unije? - Uvođenje zajedničkog novcapolitičko zajedništvo, zajednička sigurnost i obrana.

9. Koliko punopravnih članica ima Europska unija? - 27

10. Kako se naziva područje u kojem se upotrebljava zajednički novac euro? - eurozona

11. Kada je uveden euro? - 2002. godine

12. Koliko je država u eurozoni? - 19

13. Koja banka upravlja eurom? - Europska središnja banka

14. Gdje je sjedište Europske središnje banke? - u Frankfurtu na Majni

15. Kolika je površina Europske unije? - 4,2 milijuna km2 ( 42 % Europe)

16. Koliko stanovnika ima Europska unija? - 445 milijuna ( 62 % Europe)

17. Kako se zove tijelo Europske unije koje se sastoji od predstavnika država članica na ministarskoj razini? - Vijeće Europske unije

18. Koliko zastupnika iz država članica čini Europski parlament? - 705 zastupnika

19. Koje tijelo Europske unije sa sjedištem u Bruxellesu predlaže zakone, politiku i programe djelovanja te provodi odluke parlamenta i Vijeća EU-a te predstavlja EU? - Europska komisija

20. Koje tijelo Europske unije tumači odredbe osnivačkih dokumenata, rješava sporove među članicama i tužbe građana čija su prava povrijeđena nekom odlukom tijela Unije? - Sud Europske unije

21. Kako se zove tijelo Europske unije koje ima najvišu razinu političke suradnje među članicama i kojega čine predsjednici ili premijeri država članica, predsjednik tog tijela te predsjednik Europske komisije? - Europsko vijeće

 

Ostale vježbe - geografija 7. razred

emsisoft antivirus

 

 

Think About priroda2