Stranica za učenje, vježbanje i ponavljanje gradiva za ispit kroz vježbe na zabavan način.

 

Glagolski pridjev trpni i glagolska imenica - hrvatski jezik, 6. razred

Glagolski pridjev trpni i glagolska imenica - hrvatski jezik, 6. razred

Ponavljanje gradiva za ispit iz hrvatskog jezika. Lekcija  - Glagolski pridjev trpni i glagolska imenica - hrvatski jezik, 6. razred

1. vježba

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.

Podsjetimo se:

Glagolski su pridjevi nastali od glagola.

Glagolski pridjevi radni pridjev je sa značenjem obavljanja radnje.

Glagolski pridjev trpni ima obilježje trpljenja radnje.

Glagolski pridjevi trpni tvore se od infinitivne osnove i nastavaka: -n, -en, -jen, ven, t.

Glagolske imenice su imenice nastale od glagola. One imenuju glagolske radnje. Imaju sva zajednička obilježja imenskih riječi: rod, broj i padež.

Najčešće se tvore nastavkom -je koji dodajemo na osnovu riječi.

 

Ostale vježbe - hrvatski jezik 6. razred

emsisoft antivirus

 

 

Think About priroda2