Razlomci (5.r.)

Razlomci (5.r.)

Od čega se sastoji razlomak? Što je pravi razlomak? Što je nepravi razlomak?

Ponavljanje gradiva za ispit iz matematike - razlomci.