Uspoređivanje cijelih brojeva (6.r.)

Uspoređivanje cijelih brojeva (6.r.)

Ponavljanje gradiva za ispit iz matematke - Uspoređivanje cijelih brojeva (šesti razred).

Koji je najveći cijeli broj? Je li svaki negativan broj veći ili manji od nule? Koji je broj veći od dva pozitivna broja? ...