Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa (6.r.)

Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa (6.r.)

Povijest (šesti razred). Ponavljanje gradiva iz povijesti igricom Tko želi biti milijunaš.

Koja godina se računa kao početak srednjeg vijeka? Koja godina se smatra krajem srednjeg vijeka? Što je otkriveno 1492. godine? Koliko dugo je trajao srednji vijek? Što je mračno doba?...