Doba dana (1.r.)

Doba dana (1.r.)
Posloži doba dana s lijeva na desno po pravilnom redoslijedu kako se izmijenjuju.