Vježbe za lakše učenje i ponavljanje školskog gradiva - Školica NET

 

Ekološki otisak; Smanjimo ekološki otisak - Živjeti u suglasju s prirodom (6. razred, priroda)

Ekološki otisak; Smanjimo ekološki otisak - Živjeti u suglasju s prirodom (6. razred, priroda)

Kviz za lakše ponavljanje i učenje gradiva za ispit. Priroda, 6. razred - Živjeti u suglasju s prirodom

1. vježba / kviz.

U vježbi se nalaze  ponuđeni odgovori. Tvoj zadatak je odabrati jedan ili više točnih odgovora.

 

Ovdje možeš vidjeti pitanja koja se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja u kvizu:

Što je ekološki otisak? Je li točno da ostavljamo prevelik ekološki otisak i živimo na način koji nije održiv? Zašto? Što je zadatak svakog pojedinca, zajednice, države i čitavog čovječanstva? Što je održivi razvoj? Kako svaki pojedinac može doprinijeti smanjenju ekološkog otiska? Kojim još načinima možemo doprinijeti smanjenju ekološkog otiska? Što je recikliranje? Koja je korist recikliranja otpada? Što spada u opasni otpad koji se ne može reciklirati, ali ga ipak moramo razdvajati i odlagati na za to predviđena mjesta? Koja je razlika između otpada i smeća? Što je potrebno učiniti u slučaju pronalaska divljeg odlagališta otpada? Što se omogućuje razvrstavanjem otpada u odgovarajući spremnik?  Kako možemo spriječiti nepotrebno trošenje vode? Čime zajednice i gradovi mogu poticati život u suglasju s prirodom kako bi se smanjio ekološki otisak? Što su "zeleni otoci"?  Što su reciklažna dvorišta? Što se postiže izgradnjom energetski učinkovitih kuća i zgrada? Što je moguće postići poboljšavanjem javnog prijevoza, korištenjem bicikala i zabranom korištenje vozila na goriva koja onečišćuju okoliš? Što se smanjuje korištenjem obnovljivih izvora energije? Što se postiže sadnjom drveća u gradu? Što postaju gradovi čiji stanovnici u većoj mjeri žive u skladu s održivim razvojem? Što se donosi na razini države kako bi se nastojalo smanjiti negativno djelovanje na okoliš i ekološki otisak?

Ostale vježbe - priroda 6. razred

emsisoft antivirus

 

 

Think About priroda2