Imenice, pridjevi i glagoli (4.r.)

Imenice, pridjevi i glagoli (4.r.)

Razvrstaj imenice, glagole i pridjeve u odgovarajući skup.

 

Podsjetimo se:

Imenice su riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave.

Glagoli su vrsta riječi kojima iskazujemo tko što radi ili što se događa.

Pridjevi su vrsta riječi koje pridjevamo imenicama, odnosno opisuju imenicu.