Opisni i posvojni pridjevi (4.r.)

Opisni i posvojni pridjevi (4.r.)

Razvrstaj opisne i posvojne pridjeve u odgovarajući skup.

 

Podsjetimo se:

Riječi kojima opisujemo - Kakvo je što? Kakav je tko? - zovu se OPISNI PRIDJEVI.

Pridjevi koji odgovaraju na pitanje - Čije je što? - zovu se POSVOJNI PRIDJEVI.

Opisni i posvojni pridjevi mogu biti u muškome, ženskome i srednjemu rodu, kao i imenice koje opisuju, odnosno uz koje stoje. Također mogu biti u jednini i množini.