Ljeto u mom zavičaju (2.r.)

Ljeto u mom zavičaju (2.r.)

Pitanja vezana uz ljeto u mom zavičaju.

Odaberite točne odgovore. Na jedno pitanje može biti više točnih odgovora.