Ljeto u mom zavičaju, poveži parove (2.r.)

Ljeto u mom zavičaju (2.r.)

Pitanja vezana uz ljeto u mom zavičaju.

Poveži parove kako bi tvorili ispravnu rečenicu.