Vježbe za lakše učenje i ponavljanje školskog gradiva - Školica NET

 

Prijenos tvari tijelom kod svih živih bića (biologija, 7. razred)

Prijenos tvari tijelom kod svih živih bića  (biologija, 7. razred)

Vježba za lakše ponavljanje i učenje gradiva za ispit. Biologija, 7. razred - Prijenos tvari tijelom kod svih živih bića

Image

1. vježba / kviz.

Povucite i smjestite riječ na ispravno mjesto unutar rečenice.


 

Ovdje možeš vidjeti pitanja i odgovore koji se nalaze u kvizu / kvizovima.

Pitanja s odgovorima u kvizu:

 

1. Kojim procesom se odvija izmjena tvari između stanice i okoliša? – procesom difuzije

2. Zašto jednostanični organizmi nemaju razvijen optjecajni sustav? – zato jer su građeni od jedne stanice koja je u direktnom dodiru s okolišem i nije bilo potrebno razviti sustav za prijenos tvari na veće udaljenosti

3. Na koji se način prenose tvari kroz biljku? – tvari kroz biljku se prenose uz pomoć vode koju biljka kroz korijen upija iz tla te potom provodnim žilama do svih biljnih organa

4. Koje su to tvari koje se prenose kroz biljku? – voda i mineralne tvari koje biljka crpi iz tla te potom šećer glukoza koji nastaje u listovima procesom fotosinteze

5. Koje se tvari uglavnom prenose gore, a koje dolje? – voda i mineralne tvari prenose se gore, a šećer glukoza prema dolje

6. Što su korijenove dlačice i čemu služi? – korijenove dlačice su produžene stanice koje se razvijaju na površini korijena i služe za upijanje vode iz tla

7. Kojim procesom voda prolazi kroz staničnu membranu korijenove dlačice te omogućuje njezin prijenos do provodne žile? – procesom osmoze

8. Što omogućuje uzlazni tok vode kroz stabljiku koji je u smjeru suprotnom djelovanju sile teže? – omogućuju dvije pojave - kapilarnost i transpiracija

9. Što je kapilarnost? – kapilarnost je pojava podizanja vode uskim cjevčicama

10. Što je transpiracija? – transpiracija je ispuštanje viška vode iz biljke u obliku vodene pare

11. Kakva će biti kapilarnost u slučaju manjeg promjera provodne žile? - kapilarnost će biti veća

12. S kojih biljnih dijelova se najviše događa transpiracija? - s listova

13. Što su puči? – otvori na listu kroz koje se izlučuje suvišna voda

14. Koji unutarnji i vanjski čimbenici utječu na intenzitet transpiracije? – unutarnji čimbenici su građa i veličina listova, a vanjski čimbenici su: temperatura, svjetlost, vjetar, vlažnost tla i zraka

15. Na kojem se dijelu lista nalaze puči kod većine biljaka? - na naličju lista

16. Zašto se kod lopoča puči nalaze na licu lista? – zato jer je isparavanje vode moguće jedino u dodiru sa zrakom

17. Kakve listove u pravilu imaju biljke vlažnih staništa? – velike listove s velikim brojem puči

18. Kakve listove u pravilu imaju biljke suhih staništa? – imaju listove s malim brojem puči

19. Što dodatno štiti biljke suhih staništa od pretjerane transpiracije? - listovi često na površini imaju vodootporni voštani sloj ili dlačice čime se smanjuje intenzitet transpiracije i sprječava isušivanje biljke

20. Zašto biljke vlažnih staništa imaju velike listove s velikim brojem puči, a biljke u suhim staništima imaju listove s malim brojem puči? – zato jer biljke sudjeluju u ciklusu kruženja vode u prirodi i po svojoj građi i broju puči prilagodile su intenzitet transpiracije svom staništu

21. Je li transpiracija općenito intenzivnija danju ili noću i zašto? – transpiracija je intenzivnija tijekom dana zato jer biljka po danu obavlja fotosintezu pa su puči otvorene kako bi kroz njih ulazio ugljikov dioksid i izlazio kisik

22. Što je fotosinteza?- proces u kojem se svjetlosna energija pretvara u kemijsku i pohranjuje se u glukozi

23. Što je potrebno biljci kako bi obavljala proces fotosinteze? – Sunčeva energija, voda i ugljikov dioksid

24. Zašto se intenzitet transpiracije povećava za vrijeme visokih temperature? - zato jer transpiracija omogućuje i hlađenje biljke

25. Kako se zovu skupine biljaka koje imaju prave provodne organe? – papratnjače, golosjemenjače i kritosjemenjače

26. Koje skupine biljaka u pravilu žive na vrlo vlažnim staništima i zašto ? – na vrlo vlažnim staništima u pravilu žive mahovine i alge zato jer vodu mogu upijati cijelom površinom tijela jer nemaju razvijene prave biljne organe pa nemaju ni prave provodne žile

27. Kojim se procesima i kako obavlja prijenos tvari u tijelu gljiva? - tvari se u tijelu gljive prenose procesima osmoze i difuzije od jedne do druge hife

Ostale vježbe - biologija 7. razred

Više

emsisoft antivirus

 

 

Think About priroda2