Imenuj kontinente i oceane (5.r.)

Imenuj kontinente i oceane (5.r.)
Znaš li imena kontinenata i oceana i gdje se nalaze? Provjeri u vježbi.
Klikni na glavicu pribadače i odaberi ime kontinenta ili oceana koji se nalazi na označenom mjestu.