Ponavljanje za test 1 (5.r.)

Ponavljanje za test 1 (5.r.)
Ponavljanje: Naš planet Zemlja; Geografska karta; Mjerilo; Geografska mreža; Orijentacija; Europa; EU; Hrvatska

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.