Imenice (2.r.)

Imenice (2.r.)

Ispod svake rečenice u prazno polje upiši imenicu koju si prepozano u rečenici.

Definicija imenica:
Imenicama imenujemo sve što nas okružuje.