Opće i vlastite imenice (2.r.)

Opće i vlastite imenice (2.r.)
Pravilno razvrstaj opće i vlastite imenice. Definicija imenica:
Imenicama imenujemo sve što nas okružuje. Imamo opće i vlastite imenice.