Jesne i niječne rečenice (2.r.)

Jesne i niječne rečenice (2.r.)

1. vježba

Jesne rečenice preoblikuj u niječne.

2. vježba

Niječne rečenice preoblikuj u jesne.

3. vježba

Postavi pitanje za ove rečenice, koristi riječcu li: