Nepromjenjive riječi - definicije (5.r.)

Nepromjenjive riječi - definicije (5.r.)
Znaš li nabrojati nepromjenjive vrste riječi i znaš li njihove definicije? U vježbi spoji parove. Definiciju poveži s vrstom riječi kojoj pripada.