Nepromjenjive riječi - vježba (5.r.)

Nepromjenjive riječi - vježba (5.r.)
Znaš li prepoznati nepromjenjive riječi u rečenici? Pročitaj rečenicu. Odredi kojoj vrsti riječi pripada zaokružena riječ te cijelu rečenicu odvuci u grupu kojoj pripada.