Padeži - vježba (5.r.)

Padeži - vježba (5.r.)

Pročitaj rečenice. Izdvojenim imenicama u predviđenim poljima odredi padež, rod i broj.