Grci na Jadranu - Antička baština u Hrvatskoj (5.r.)

Grci na Jadranu - Antička baština u Hrvatskoj (5.r.)

Kada se zbio prvi poznati slučaj grčke kolonizacije hrvatske obale? Kako se zvala kolinija koja je osnovana na otoku Hvaru (današnji Stari Grad)?...

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.