Rimska baština u Hrvatskoj - Antička baština u Hrvatskoj (5.r.)

Rimska baština u Hrvatskoj - Antička baština u Hrvatskoj (5.r.)

Zašto su rimski gradovi u Dalmaciji i Panoniji bili slični izgledom? Koji grad je bio najpoznatiji i najveći u Hrvatskoj te glavni grad provincije Dalmacije? ...

Odaberi jedan ili više točnih odgovora.