Rimljani osvajaju područje današnje Hrvatske - Antička baština u Hrvatskoj (5.r.)

Rimljani osvajaju područje današnje Hrvatske - Antička baština u Hrvatskoj (5.r.)

Gdje se nalazila ilirska država? Kako se zvala kraljica na čelu ilirske države? Kada su došli Rimljani u naše krajeve?...

 Vježba je napravljena na principu igre "Tko želi biti milijunaš" te ju je poželjno riješiti više puta kako bi se prošla sva pitanja.