Život biljke; Biljke cvjetnjače (4.r.)

Život biljke; Biljke cvjetnjače (4.r.)
Biljke koje imaju cvijet zovu se cvjetnjače. Što sve znaš o životu biljaka možeš provjeriti u ovoj vježbi.