Život životinja; Međuovisnost biljaka i životinja (4.r.)

Život životinja; Međuovisnost biljaka i životinja (4.r.)
Pravilno odaberi jedan ili više točnih odgovora o životu životinja i međuovisnosti između biljaka i životinja. Sretno!