Broj 2 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Broj 2 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Množenje i dijeljenje brojem 2. Vježba za automatizaciju.