Broj 5 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Broj 5 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Množenje i dijeljenje brojem 5. Vježba za automatizaciju.