Broj 6 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Broj 6 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Množenje i dijeljenje brojem 6. Vježba za automatizaciju.