Broj 3 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Broj 3 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Množenje i dijeljenje brojem 3. Vježba za automatizaciju.