Broj 4 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Broj 4 - Množenje i dijeljenje (2.r.)

Množenje i dijeljenje brojem 4. Vježba za automatizaciju.